Sprawdzian sprawności ogólnej i specjalnej zostaje przełożony na  5 sierpnia 2022r. Miejsce stadion przy
ulicy aleja Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg o godz. 16.00.  mapa