2 + 6 =

Aders:

ul. Sienkiewicza 159A
39 – 400 Tarnobrzeg
e-mail: sekretariat.sms@wp.pl
NIP: 8672239266

Telefon:

15 814 38 23
533 331 869

Dane do przelewu

nr konta:
38 1240 2744 1111 0010 5949 0446