Koszty

  • Czesne 90,00 PLN/miesięcznie.
  • Internat: 100 PLN/miesięcznie (przy terminowym regulowaniu czesnego – zwolnienie).
  • Ubezpieczenie roczne – około 90,00 PLN.

nr konta bankowego:  38 1240 2744 1111 0010 5949 0446