Młodzież klas I, II, III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „Siarka” w Tarnobrzegu dnia 21 kwietnia 2023r. pod opieką nauczycielki biologii Haliny Stępień oraz nauczycielki geografii Krystyny Warzechy brała udział w obchodach Dnia Ziemi.

Kwietniowe obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi odbywają się pod hasłem „Ziemia na krawędzi”- jest to XVI edycja. W tym roku szczególnie przyjrzymy się kataklizmom, które dotykają Ziemię ,a także kryzysom społeczno-gospodarczym na co zwróciła uwagę w pogadance pani Halina Stępień. Omówiła życie w duchu Less Waste-które ma na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Szkoła zapewniła worki i rękawice ochronne.
 Uczniowie sprzątali teren przed szkołą oraz tereny lasu „Zwierzyniec”.
Zebrano przed szkołą przy parkingu miejskim 10 worków : 5 ze szkłem i 5 z plastikiem. W lesie Zwierzyniec” przy terenach rekreacyjnych zebrano 5 worków- 2 ze szkłem i 3 z plastikiem. Podczas zbierania odpadów szczególnie zwróciliśmy uwagę na segregację odpadów, dbanie o przyrodę i zasoby naturalne a także życie w duchu less waste. W tym dniu towarzyszyła nam piękna wiosenna pogoda i śpiew ptaków.