b

Statut szkoły

   

b

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „SIARKA” w Tarnobrzegu

   

b

Procedura przenoszenia ucznia

b

Procedura wydawania duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnegozałącznik 1

załącznik 2

b

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych