Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało i opublikowało na swojej stronie internetowej szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym m.in. matur, w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcamy naszych tegorocznych maturzystów do zapoznania się z informacjami na stronie MEN.