17 września nasza szkoła włączyła się w akcję  „Sprzątanie świata 2021”. W tym roku to drugie kolejne wyjście w ramach tej akcji.  Udział wzięła klasa I oraz II , IIIB, IIIA pod opieką nauczyciela biologii p. Haliny Stępień, nauczyciela geografii p. Krystyny Warzechy oraz trenera piłki nożnej p. Dariusza Dula. Uczniowie(50) posprzątali teren dookoła boisk na Zwierzyńcu ,  teren ulicy Skłodowskiej, Zwierzynieckiej i część lasu w Zwierzyńcu. W sumie młodzież zebrała 16 worków śmieci. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Hasło tegorocznej akcji: „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”