1. Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie LOMS realizować będą szkolenie sportowe w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia.
2. Pozostałe zajęcia nadal odbywać będą się w formie zdalnej,
3. Mogą być organizowane uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
4. Internat pozostaje otwarty.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor LOMS
Piotr Wałcerz