Zapraszamy do odbioru Świadectw dojrzałości w dniu 5.07.2022r.
w godzinach 8.00 – 14.00 
(odbiór osobisty lub na podstawie upoważnienia)