Informujemy tegorocznych maturzystów, że 7 lipca (piątek), w godz. 8.00 – 14.00 wydawane będą w sekretariacie  szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.