b

Klauzula ogólna

b

Klauzula informacyjna przy rekrutacji

b

Klauzula na internet

b

Klauzula na wycieczki/obozy

b

Klauzula informacyjna impreza

p

Jeśli masz pytanie dotyczące ochrony danych osobowych w szkole skontaktuj się
z Administratorem Ochrony Danych 
inspektor.sms@gmail.com