Zapraszamy do odbioru Świadectw dojrzałości w dniu 5.07.2021r.
w godzinach 9.00 – 14.00