Zapraszamy do odbioru Świadectw dojrzałości w dniu 11.08.2020r.
w godzinach 9.00 – 14.00