Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I – III
odbędą się w dniu 30.01.2020r. (czwartek) o godz. 18.00