Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy Gabrieli Kwitkowskiej z klasy IILO, która otrzymała 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
za wybitne osiągnięcia edukacyjne.