55Szkoła posiada do wynajęcia:

  1. Sale szkoleniowe o powierzchni 35 m2, wyposażone w tablicę, telewizor, komputer dla maksymalnie 20-osobowej grupy szkoleniowej.*
  2. Sale szkoleniowe o powierzchni 70 m2 ,wyposażone w tablicę, projektor, komputer oraz zestaw telekonferencyjny dla maksymalnie 40-osobowej grupy szkoleniowej.**
  3. Salę komputerową wyposażoną w 11 komputerów, tablicę,  telewizor***

    Istnieje możliwość wynajmu w ustalonych godzinach popołudniowych.

 * Cena wynajmu – 20 zł za godzinę; cena podlega negocjacji w wypadku dłuższego wynajmu.

 ** Cena wynajmu – 50 zł za godzinę; cena podlega negocjacji w wypadku dłuższego wynajmu.

*** Cena wynajmu – 60 zł za godzinę; cena podlega negocjacji w wypadku dłuższego wynajmu.

Na życzenie organizujemy catering.