Świadectwa ukończenia szkoły dla klas 3 będą do odbioru od dnia 24.04.2020r. (piątek) w godz. 12:00 – 14:00
w sekretariacie szkoły.
Przed zgłoszeniem się po odbiór świadectw konieczne jest uregulowanie zobowiązań wobec szkoły:
– podręczniki
– książki z biblioteki
– czesne
– obiady

Rzeczy pozostawione w internacie przy ul. Piłsudskiego  będzie można odebrać w dniach:
– 24.04.2020r. (piątek) w godz.: 10:00 – 12:00
– 27.04 2020r. (poniedziałek) w godz.: 10:00 – 12:00
(w innym terminie tylko po uprzednim ustaleniu telefonicznym z p. L. Mach).

W razie pytań prosimy o kontakt. tel. 15 814 38 23, 533 331 869