Uczeń III klasy LO naszej szkoły Michał Szyszka otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019.
Nagrodę Premiera Michał odebrał z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch.