Medal Komisji Edukacji Narodowej jest najwyższym odznaczeniem resortowym, które przyznawane jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Odznaczenie przyznaje Minister Edukacji Narodowej. Odznaczeniem w tym roku zostali uhonorowani Pan Dariusz Dziedzic – Prezes KS Siarka oraz Pan Stanisław Gielarek – nauczyciel- trener LOMS.

Uroczystość odbyła się 14 października 2022 roku  w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Odznaczonym  składamy serdeczne gratulacje.