Szkoła posiada do wynajęcia:

  1. sale szkoleniowe o powierzchni 35 m2, wyposażone w tablicę, telewizor, komputer dla maksymalnie 20-osobowej grupy szkoleniowej.*
  2. sale szkoleniowe o powierzchni 70 m2 ,wyposażone w tablicę, projektor, komputer oraz zestaw telekonferencyjny dla maksymalnie 40-osobowej grupy szkoleniowej.**
  3. Salę komputerową wyposażoną w 11 komputerów, tablicę,  telewizor***

Istnieje możliwość wynajmu w ustalonych godzinach popołudniowych.

* Cena wynajmu – 20 zł za godzinę; cena podlega negocjacji w wypadku dłuższego wynajmu.

** Cena wynajmu – 50 zł za godzinę; cena podlega negocjacji w wypadku dłuższego wynajmu.

*** Cena wynajmu – 60 zł za godzinę; cena podlega negocjacji w wypadku dłuższego wynajmu.

 

Na życzenie organizujemy catering.