Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2022 roku opłaty za szkołę wynoszą:

  • 120 zł / miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy, za wyjątkiem uczniów klas maturalnych, którzy wnoszą opłaty za 9 miesięcy (od września 2022 r. do maja 2023 r. włącznie).
  • 120 zł / miesięcznie za internat płatne przez 1o miesięcy, za wyjątkiem uczniów klas maturalnych, którzy wnoszą opłaty za 9 miesięcy (od września 2022 r. do maja 2023 r. włącznie).

Prosimy o regularne wpłaty z góry do 15 dnia każdego miesiąca (np. za wrzesień opłata musi być dokonana do 5 września) na poniżej podane konto bankowe: 38 1240 2744 1111 0010 5949 0446

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy dana opłata. Można też dokonywać wpłat gotówką w sekretariacie Szkoły.

Uwaga!
Uczniowie klas maturalnych za miesiąc maj 2022r. muszą dokonać wpłaty najpóźniej do 15 maja 2023r.