Odbiór świadectw od 26.06.2020r. w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00