Plan lekcji
Oddziały
3LO 2LO 1LOa 1LOb
Nauczyciele
P.Wałcerz (vv) J.Pęczak (JP) M.Czernik (MC)
D.Dul (Dd) B.Furtak (BF) S.Gielarek (SG)
E.Gródek (EG) A.Kasiarz (AK) A.Łyko (AŁ)
L.Mach (LM) M.Markiek-Chartlińska (Ma) M.Materkowska (MM)
B.Mysiak (MB) B.Nanek (BN) P.Ordon (OP)
B.Rodzeń (BR) W.Stępak (WS) L.Tabor - Witoń (TL)
D.Zajczyk (DZ) B.Sroczyński (SB) M.Zygmunt (MZ)
M.Czechura (CM) S.Hajnas (SH) M.Kokoszka (MK)
B.Lipiec (BL) A.Sanchez (AS) H.Stępień (HS)
T.Stróż (TS) T.Żak (TŻ) G.Tomczyk (GT)
K.Skrzypczak (KS) K.Beszczyński (KB) Z.Wielgus (ZW)
A.Papka (AP)
Sale
11 1LOa 12 1LOb 14 2LO
hala_1 basen_1 hala_2
15 3LO hala_3 16 inf
basen_2 aula hala_4