Rekrutacja SP

 REKRUTACJA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO "SIARKA"  W TARNOBRZEGU

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:

  ul. Kopernika 49,  39 - 400 Tarnobrzeg

Dodatkowe informacje dotyczące naboru uzyskać  można pod numerem telefonu: 15 814 38 23 lub 512 389 895

UWAGA!!! PROWADZIMY NABÓR  DO KLAS IV - VII

 

Jeśli myślisz o nauce w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego "SIARKA"
w Tarnobrzegu, to będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  
  3. Dla uczniów idących do klasy IV świadectwo ukończenia klasy III szkoły podstawowej.
  4. Dla uczniów idących do klasy VII świadectwo ukończenia klasy VI szkoły podstawowej.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

DODATKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE KLAS SMS

Terminy egzaminów sprawnościowych  SMS (piłka nożna):

 

KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „SIARKA” W TARNOBRZEGU

 W celu rekrutacji uczniów powołana zostaje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  • Organ prowadzący szkołę
  • Dyrektor szkoły
  • Trenerzy prowadzący egzamin sprawnościowy
Back to top