Koszty utrzymania

  • Czesne 90,00 PLN/miesięcznie (zwolnienie z czesnego średnia min. 4,75, lub 100% frekwencji) oraz wzorowe zachowanie.
  • Internat: 0 PLN/miesięcznie.
  • Ubezpieczenie roczne – około 90,00 PLN.
  • Obiady 4,00 PLN pozostałą część pokrywa szkoła.

nr konta bankowego:  38 1240 2744 1111 0010 5949 0446

 

Back to top