Wykaz podręczników

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2015/2016

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASY I


Rodzaj zajęć

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny
w wykazie MEN

Język polski

Przeszłość to dziś

Zakres podstawowy i rozszerzony.

K. Mrowcewicz

STENTOR

498/1/2012

Język angielski

Gateway plus 2

D. Spencer

Macmillan

674/2/2013

Język niemiecki

„Infos” 1A

Kurs podstawowy

C. Serzysko

B.  Sekulski

N. Drabich

T. Gajownik

PEARSON

451/1/2012

Wiedza o kulturze

Ciekawi świata – wiedza o kulturze.

A. Kisielewska

A. Kisilewski

OPERON

631/2012

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX.

Zakres podstawowy.

S. Roszak

J. Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

Wiedza
o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie

„Odkrywamy na nowo”

J. Maleska

Z. Smutek

OPERON

407/2011

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość.

Z. Makieła

T. Rachwał

Nowa Era

467/2012

Geografia

Oblicza geografii.

Zakres podstawowy.

R. Uliszak

K. Wiedermann

Nowa Era

433/2012

Biologia

Biologia na czasie.

E. Bonar

W. Krzeszowiec

S. Czachorowski

Nowa Era

450/2012

Chemia

To jest chemia.

Zakres podstawowy.

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

Nowa Era

438/2012

Fizyka

Odkryć fizykę.

Zakres podstawowy.

M. Braun

W. Śliwa

Nowa Era

447/2012

Matematyka

Matematyka.

Zakres podstawowy i rozszerzony.

W. Babiański

L. Chańko

D. Ponczek

Nowa Era

360/1/2011

Informatyka

Ciekawi świata – informatyka.

Zakres podstawowy.

G. Hermanowska

W. Hermanowski

OPERON

520/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Odkrywamy na nowo”.

M. Goniewicz

A. Nowak – Kowal

Z. Smutek

OPERON

411/2012

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”

T.Król

M. Ryś

RUBIKON

270/01

Religia

Podręcznik do nauki religii

Ks. S.Łabendowicz

AVE

Radom

AZ-4-01/1-5

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASY II

Rodzaj zajęć

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

Język polski

Ponad słowami  - cz.1

Ponad słowami  - cz. 2

M. Chmiel

E. Mirkowska-Treugutt

A. Równy

Nowa Era

425/2/2012/2015

Nowa Era

425/4/2013

Matematyka

Matematyka 2 – zakres rozszerzony

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nowa Era

360/2/2013

Biologia

Biologia na czasie 1

Praca zbiorowa

Nowa Era

564/1/2012/2015

Biologia na czasie  2

Praca zbiorowa

Nowa Era

564/2/2013

Język angielski

Gateway plus 3

David Spencer

Macmilan

674/3/2014

Język niemiecki

Infos 2a

Birgit Sekulski,

Nina Drabich

Pearson

451/3/2012

Geografia

Oblicza geografii 1

Malarz Roman, Więckowski Marek

Nowa Era

501/1/2012

Oblicza geografii 2

Malarz Roman, Więckowski Marek

Nowa Era

501/2/2013

Historia

i społeczeństwo

Poznać przeszłość

Ojczysty Panteon  i ojczyste spory

Tomasz Maćkowski

Nowa Era

659/1/2013

Poznać przeszłość

Rządzący i rządzeni

Iwona Janicka

Nowa Era 

659/2/2014

Back to top